Den osynliga kroppen

Utställningen vill upplysa om medicinsk forskning med bilden som utgångspunkt och därigenom berätta historier om pågående forskning. I utställningen finns också ett historiskt perspektiv som inkluderar material från Hagströmerbibliotekets arkiv och även samtida bidrag från fotografen Lennart Nilsson. Därtill visas en del som handlar om den tekniska utvecklingen av visualisering som en del i medicinsk forskning. I samband med utställningen hålls en rad föreläsningar.

Här bloggar våra Ragnar Söderbergforskare. Följ deras spännande arbete!