Senaste Nytt
18 april 2018

Sakkunnigprocess rättsvetenskap 2017/2018

I årets utlysning av Ragnar Söderbergprojekt i rättsvetenskap skickades 25 behöriga ansökningar in; i utlysningen postdoktor 17. Arbetet med att granska ansökningarna görs av vår sakkunnigpanel i rättsvetenskap. Granskningen sker i tre steg – individuell bedömning, sammanträde i sakkunniggruppen och intervju.

Individuell bedömning
Först granskas varje ansökan av tre sakkunniga och betygsätts enligt fastställda kriterier. I detta första steg är de sakkunniga anonyma för varandra. Huvudkriterier vid granskningen är forskningsplanens vetenskapliga kvalitet och forskarnas kompetens och potential. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan får han eller hon inte bedöma denna. Vi följer Vetenskapsrådets jävsregler som bland annat innefattar familjeband och nära professionellt samarbete.

Sammanträde
När de sakkunniga har gjort sina första bedömningar träffas de för att diskutera de högst betygsatta ansökningarna. Om en sakkunnig har jäv på någon ansökan lämnar han eller hon rummet när denna diskuteras. Mötet leder fram till att panelen enas om en rankningslista över de mest kvalificerade ansökningarna.

Intervju och beslut
I det sista steget intervjuas de sökande till postdoktoranställningarna som rankats allra högst av hela sakkunnigpanelen. Projekten intervjuas ej. Efter intervjuerna värderas rankningslistan ännu en gång av sakkunniga och kan då komma att ändras. De båda rankningslistorna är sedan underlag för styrelsens beslut, då dessa vägs samman med varandra och årets övriga utlysningar samt anpassas till årets budget.

Sakkunniga 2017/2018

  • Iain Cameron (ordförande), professor i folkrätt, Uppsala universitet
  • Sanja Bogojevic, docent i miljörätt, Lunds universitet, associate professor, Oxford University
  • Cecilia Magnusson Sjöberg, professor i rättsinformatik, Stockholms universitet