The call for medicine is now open

Click play

watch a short movie about one of the fellows of 2017

Kill your darlings

Under det föregående året har mitt projekt om social adekvans fortlöpt – i stort sett enligt plan.…

Här bloggar våra Ragnar Söderbergforskare i rättsvetenskap. Följ deras spännande arbete!