Mellan kunskap och ideologi

Syftet med projektet är att studera denna viktiga dimension av tankesmedjornas verksamhet. Vi fokuserar på svenska tankesmedjor, vars uppdrag omfattar både forskning och opinionsbildning och vars verksamhet således innefattar de två olika institutionella logiker som styr kunskapsproduktion respektive ideologiproduktion.