Senaste Nytt
11 juni 2018

Stiftelsens finansiering av ekonomiska vetenskaper

År 2018/2019 kommer Ragnar Söderbergs stiftelse inte att ha någon ny utlysning i ekonomiska vetenskaper, eftersom den totala nivån på anslagsutdelningen sänks. Stiftelsen har under de senaste fem åren finansierat 16 projektgrupper med cirka 90 miljoner kronor totalt. De senast finansierade projekten löper fram till 2022.

The Ragnar Söderberg Foundation will not have a call in Economic sciences in 2018/2019 due to budget restrictions. During the last five years the Foundation has funded 16 project teams with a total sum of 90 million SEK. The latest granted groups will end their work in 2022.

 

Läs mer om projekten

Read more here